<
יום שישי , ינואר 19 2018
מבזקים
דף הבית > חדשות > עסקים ודוחות כספיים > אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016

אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2016:

  • ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-37.8 מיליון דולר, גידול של 5.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות בשנת 2016 כולה הסתכמו ב-145.6 מיליון דולר בהשוואה ל-139.8 מיליון דולר בשנת 2015
  • ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-11.4 מיליון דולר, גידול של 14.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות משירותים בשנת 2016 כולה הסתכמו ב-43.3 מיליון דולר בהשוואה ל-37.8 מיליון דולר בשנת 2015
  • הכנסות מעסקי UC-SIP צמחו ביותר מ-20% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015
  • שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-60.9%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-61.5%
  • שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-9.5%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.7%
  • הרווח הנקי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-14.8 מיליון דולר או 44 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP בשנת 2016 הסתכם ב-16.2 מיליון דולר או 45 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP בשנת 2016 הסתכם ב-9.4 מיליון דולר או 26 סנט למניה בדילול מלא
  • החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 6.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ו-18.3 מיליון דולר במהלך שנת 2016
  • במהלך הרבעון הרביעי של 2016 רכשה אודיוקודס 1.2 מיליון ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 7.7 מיליון דולר
שבתאי אדלרסברג

שבתאי אדלרסברג

לוד, ישראל – 31 בינואר, 2017 – אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ב-37.8 מיליון דולר, לעומת 37.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2016 ו-35.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015. ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו ב-145.6 מיליון דולר, לעומת 139.8 מיליון דולר בשנת 2015.

במהלך הרבעון הרביעי של 2016, אודיוקודס מכרה לAvaya 645,000 דולר שטרם נגבו. ב-19 בינואר 2017, הודיעה Avaya Inc.כי הגישה עתירה מרצון תחת סעיף 11 לחוק פשיטות הרגל האמריקאי (Chapter 11). כתוצאה מכך, ההכנסות בגין מכירות אלו נרשמו בספרי החברה כהכנסות נדחות ולא נכללו במכירות המדווחות לרבעון הרביעי. הכנסות נדחות אלו גם הופחתו מיתרת הלקוחות במאזן החברה ליום ה-31 בדצמבר, 2016. הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2016 ב-14.8 מיליון דולר או 44 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2015. בשנת 2016 הסתכם הרווח הנקי ב-16.2 מיליון דולר או 45 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח של 366 אלף דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015. הרווח הנקי למניה בדילול מלא כולל 34 סנט ברבעון הרביעי של 2016 ו- 32 סנט בשנת 2016 כתוצאה מהכנסות המס המתוארים בהמשך. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי ב- 2.6 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2015. בשנת 2016 הסתכם הרווח הנקי על בסיס non-GAAP ב-9.4 מיליון דולר או 26 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 5.9 מיליון דולר או 14 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2015.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות הקשורות למתן אופציות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחויים והכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out, בגין הרכישה של Active Communications Europe; הוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו. במהלך הרבעון הרביעי של 2016, ניצלה החברה באופן מלא את נכסי המס הנדחים הנותרים שלה שנרשמו בשנת 2013. בהתאם להיסטורית הרווחים שלה ותוצאותיה העתידיות הצפויות, החברה רשמה נכס מס נוסף בסך 11.6 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2016. נכס המס משקף את סכום ההפסדים המועברים והפרשי העיתוי שהחברה צופה לנצל במהלך השנים הבאות. הרווח הנקי GAAP לרבעון הרביעי ולשנת 2016 משקף את הטבת המס שנרשמה בעקבות יצירת הנכס. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל את הכנסת המס שלא במזומן הזו.

החברה ייצרה ברבעון הרביעי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 6.7 מיליון דולר ושל 18.3 מיליון דולר בשנת 2016 כולה. נכון ליום 31 בדצמבר 2016, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 69.5 מיליון דולר, לעומת 80.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2015. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בשנת 2016 נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.

"אנו שמחים לדווח על תוצאות כספיות טובות ברבעון הרביעי ובשנת 2016 כולה", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "בשנת 2016 המשכנו ביישום התכנית האסטרטגית שלנו להרחבת פעילות ה-UC-SIP. אנו שמחים לדווח כי ההכנסות מפעילות ה-UC-SIP גדלו ליותר מ-55 מיליון דולר ב-2016, צמיחה של למעלה מ-20% בהשוואה ל- 2015. אנו בטוחים ביכולתנו להמשיך בקצב צמיחה זה ומתכננים להגיע להכנסות שנתיות בהיקף של 100 מיליון דולר במהלך 3 השנים הבאות. בנוסף, הטרנד העולמי של מעבר לרשת IP מלאה מעכשיו ועד שנת 2025 העלתה את הדרישה ל-gateways. בהתאם לטרנד הזה, הכנסותינו ממוצרי ה- gatewayגדלו במחצית השנייה של 2016 בהשוואה למחצית הראשונה של השנה. אנו שואבים עידוד מהמומנטום של שני עסקים אלו אשר מהווים כיום מעל ל-90% מההכנסות הרבעוניות שלנו."

"אנו ממוקדים בצמיחה ובמיצוב אודיוקודס כמובילה בשוק התקשורת הקולית לעסקים, תוך יישום פלטפורמת הקול המעולה שלנו בתחומי התקשורת האחודה (UC), מוקדי השירות (CC) וקישוריות SIP trunk (SIPT). הצלחנו לצמוח בפעילות העסקית שלנו עם שותפים מובילים לפיתוח יישומים כמו Microsoft, Genesys ו-Broadsoft. הפכנו לספק מצליח ומוערך מאוד של ציוד CPE לשותפינו ולקוחותינו והצלחנו להגדיל את יכולת החדירה שלנו לשוק ספקי השירות. בנוסף, עשינו צעדים חשובים בפיתוח העסק שלנו לסביבת ענן עם גידול בהתקנות של מוצרי ענן ופתרונות בתחומי וירטואליזציית SBC ו-Skype מקוון לעסקים. לבסוף, על סמך הביטחון שלנו בהמשך הצמיחה של עסקינו בטווח הארוך, המשכנו ברכישת מניות החברה ברבעון הרביעי של 2016 במטרה להגדיל את השווי לבעלי המניות שלנו", סיכם מר אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס.

תכנית רכישה עצמית של מניות

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, רכשה אודיוקודס 1.2 מיליון מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של כ-7.7 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2016 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס  סך של 12 מיליון מניות בסכום כולל של כ-54.2 מיליון דולר.

 אודות אודיוקודס:

אודיוקודס  (ת"א: אודק, נאסד"ק: AUDC) עוסקת בתכנון, פיתוח ומכירת מוצרים של טכנולוגית קול על פרוטוקול אינטרנט (VoIP), מוצרים לרשתות טלפוניה ונתונים ואפליקציות לשירותים מתקדמים לספקי תקשורת ולארגונים. אודיוקודס הינה מובילת שוק בתחום ציוד קול על פרוטוקול אינטרנט ורשתות משולבות של קול ונתונים, ומוצריה פרוסים ברחבי העולם בשימושי תקשורת פס-רחב, סלולר, כבלים, רשתות ארגוניות ובתים פרטיים. החברה מספקת מגוון מוצרים חדשניים בעלי יחס עלות תועלת תחרותי, הכולל  שערי מדיה (Media Gateways), נתבים עסקיים  מרובי שירותים (Multi-Service Business Routers), בקרי גבול לשיחות (Session Border Controllers), שערי גישה לשוק הביתי (Residential Gateways), טלפוני IP, שרתי מדיה (Media Servers) ואפליקציות לשירותים מתקדמים לרשתות ושירותים מקצועיים. ארכיטקטורת  ה-VoIPerfectHD™ שפיתחה אודיוקודס, מבוססת על מובילותה בטכנולוגיות ה-DSP, קידוד ועיבוד קולי. טכנולוגיות ומוצרי ה- High Definition של אודיוקודס  מגבירים את המובנות התקשורתית ומשפרים את חוויית המשתמש בתקשורת קולית. למידע נוסף- http://www.audiocodes.com

 

אודות מערכת ITNEWS מאיר עשת

מנהל/עורך אתר ITNEWS. בוגר כלכלה ומנה"ס באונ' בן גוריון ו- MBA בירושליים. בעבר: כהן כיועץ כלכלי מטעם המדינה בהולנד ובהודו. היה סמנכ"ל שיווק בברדר, משנה למנכ"ל בסטארטאפ TVNGO, מנהל IT מגזין של גלובס בשלוש שנים האחרונות.
נגישות