<
יום שני , דצמבר 18 2017
מבזקים
דף הבית > חדשות > עסקים ודוחות כספיים > מטריקס מפגינה איתנות. גם אחרי 'צוק איתן'

מטריקס מפגינה איתנות. גם אחרי 'צוק איתן'

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס

מטריקס מסכמת את הרבעון השלישי של 2014 עם הכנסות של כ- 512.5  מיליון ₪ וגידול של כ- 11.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 36 מיליון ₪, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עמד על 7%. הרווח הנקי צמח בכ- 9% והסתכם בכ- 22.1 מיליון ₪.

הכנסות מגזר פתרונות ושירותי תוכנה, מגזר הליבה של מטריקס,  המהווה כ- 74% מהכנסות החברה צמחו ב- 11%  והסתכמו בכ- 387 מיליון ₪, וכ- 1,136.8  מיליון ₪ בסך הכול ל-9 החודשים הראשונים בשנה.

 מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "הפעילות ברבעון השלישי הושפעה ממבצע 'צוק איתן', אם כי, בסכומים לא מהותיים, ובעיקר במגזרים הדרכה והטמעה ופתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב. אני שמח כי צמחנו בכל המדדים העסקיים והפיננסיים  ברבעון ובתקופה –  בהכנסות, ברווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי. מגוון הטכנולוגיות, המוצרים והשירותים שלנו, הפריסה הרחבה בכל ענפי המשק, לצד ההרחבה של פעילותנו בשוק הבינלאומי, מאפשרים לנו לשמור על יציבות וצמיחה גם בתקופות סוערות." 

מגזרי הפעילות בתקופה המדווחת: 

ההכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה, צמחו בכ- 11% והסתכמו הרבעון בכ– 387 מיליון ₪ לעומת כ- 348.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי  ברבעון הסתכם בכ – 29.9 מיליון ₪ לעומת כ- 22.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות במגזר שיווק מוצרי התוכנה צמחו בכ- 35% ברבעון והסתכמו בכ- 37.2 מיליון ₪ לעומת כ- 27.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל. הרווח התפעולי צמח בכ 80% והסתכם בכ- 5.9 מיליון ₪ לעומת כ- 3.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מפתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב ברבעון הסתכמו בכ- 62.1 מיליון ₪ לעומת כ- 59.4 מיליון ₪ אשתקד. הרווח התפעולי מהמגזר הסתכם בכ- 2.1 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות במגזר ההדרכה וההטמעה ברבעון הסתכמו בכ- 34.6 מיליון₪,לעומת כ- 34.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. מגזר ההדרכה הציג  הפסד של כ- 0.8 מיליון ₪, לעומת רווח של כ- 2.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד על רקע רה –ארגון בחברת הבת ג'ון ברייס.

 נתונים פיננסיים רלבנטיים: 

–          תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם בכ- 77 מיליון ₪.

–         לחברה יתרות מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך כ- 204.7 מיליון ₪.

 

דיבידנד – החברה שומרת על מדיניות חלוקה של 75% מרווחיה והכריזה הבוקר על חלוקת דיבידנד בסך 16.3 מיליון ₪.

הון עצמיההון העצמי לתאריך הדוח מסתכם לכ- 583,359מיליון ₪ לעומת כ- 551,263 מיליון ₪  ליום 30.09.12.

היחס השוטף היחס השוטף של החברה הינו  1.43

אודות מערכת ITnews

נגישות