<
יום שלישי , ינואר 23 2018
מבזקים
דף הבית > חדשות > עסקים ודוחות כספיים > לייבפרסון מפרסמת תוצאות פיננסיות לרבעון השני של 2015. ההכנסות וסך ה- EBITDA המתואם קרובים לגבול העליון של התחזית. צמיחה במספר הלקוחות המשתמשים ב- LiveEngage .מיצובה של החברה בתעשיית הנדל"ן התחזק

לייבפרסון מפרסמת תוצאות פיננסיות לרבעון השני של 2015. ההכנסות וסך ה- EBITDA המתואם קרובים לגבול העליון של התחזית. צמיחה במספר הלקוחות המשתמשים ב- LiveEngage .מיצובה של החברה בתעשיית הנדל"ן התחזק

ניו יורק, 29 ביולי, 2015 / PRNewswire / — חברת לייבפרסון אינק. (LivePerson, Inc., NASDAQ: LPSN, סימול בבורסה לניירות ערך: לפסן), ספקית מובילה של פתרונות התקשרות עם גולשים, פרסמה היום תוצאות פיננסיות לרבעון השני, אשר הסתיים ב-30 ביוני 2015.

הכנסות

סך ההכנסות ברבעון השני של 2015 הסתכם ב- 59.3 מיליון דולר, עליה של 16% (22% על פי שער חליפין קבוע) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מתוך סך ההכנסות, הכנסות הפעילות העסקית (B2B) ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב- 55.5 מיליון דולר. הכנסות מפעילות צרכנית ברבעון השני הסתכמו ב- 3.9 מיליון דולר.

לייבפרסון חתמה על 129 עסקאות ברבעון, אשר כללו את התווספותם של 36 לקוחות חדשים. סך ההכנסות מכל ארגון ועסק בגודל בינוני, הסתכם בממוצע ב- 183,000 דולר ב- 12 החודשים העוקבים שהסתיימו ברבעון השני של 2015, גידול של 5% לעומת ממוצע של 174,000 דולר אשר חושב לפי 12 חודשים עוקבים שהסתיימו ברבעון הראשון של 2015. הנתונים הינם על בסיס פורפורמה ואינם כוללים הכנסות מחוזה מול לקוח גדול אחד אשר הסתיים.

"​במהלך הרבעון השני הכפלנו את מספר לקוחות ה- Enterprise ו ה- Mid-Market המשתמשים ב- ​​​​LiveEnga​ge", אמר ערן ואנונו, מנכ"ל לייבפרסון בישראל. "אנו שבעי רצון מקצב הטמעת ה-​​​​LiveEnga​ge  בשוק ובעיקר מהערך המוסף עבור לקוחותינו החדשים והקיימים אשר אימצו את הפלטפורמה. מרכז הפיתוח בישראל מוביל ומתמקד כיום בערוצי המובייל, שם אנו חווים צמיחה מואצת".

הרחבת בסיס לקוחות

במהלך הרבעון השני, חתמה החברה על עסקאות עם הלקוחות החדשים הבאים:

 • ספק ייעוץ טכנולוגי בינלאומי
 • אחד מספקי התקשורת המובילים באיזור אסיה והפסיפיק
 • רשת ריהוט מובילה
 • אחד מספקי השירות המובילים לנדל"ן מקוון
 • קבוצת שירותי בריאות בינלאומית

בנוסף, החברה הרחיבה עסקיה עם:

 • ספק שירותי תקשורת אירופי
 • יצרן מזון בהיקף של מיליארדי דולרים
 • אחד מעשרת ספקי שירותי הרכב המובילים
 • חברה בינלאומית לשירותים פיננסים
 • פלטפורמת תיירות מקוונת מובילה

הפסד נקי

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2015 הסתכם ב-5.4 מיליון דולר או 0.09דולר למניה, לעומת הפסד נקי של 1.2 מיליון דולר או  0.02 דולר למניה ברבעון השני של 2014. ההפסד הנקי ברבעון השני של 2015 כלל כ-3.0 מיליון דולר של עלויות התארגנות מחודשת הקשורות לצמצום הפעילות במסגרת הסכם שהסתיים (הסכם שעליו הוצהר בעבר), התאמות לתוכנית התרחבות החברה ותעדוף מחודש של יוזמות לצמיחת החברה. אנו צופים שמהלכים אלו יסייעו לחיסכון של כ- 13 מיליון דולר בעלויות במהלך שנת 2015. ההפסד הנקי ברבעון השני של 2014 כלל 0.4 מיליון דולר כתוצאה מעלויות רכישה.

רווח נקי מתואם וEBITDA- מתואם

הרווח הנקי המתואם לרבעון השני של 2015 הסתכם ב-0.9 מיליון דולר או 0.02 דולר למניה, לעומת 2.9 מיליון דולר או 0.05 דולר למניה ברבעון השני של 2014. הרווח הנקי המתואם אינו כולל הפחתות על נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, תגמול מבוסס מניות, עלויות התארגנות מחודשת, עלויות רכישה והשפעת המס ההכנסה בגין התאמות אלו.

ה-EBITDA המתואם לרבעון השני של 2015 הסתכם ב- 3.5 מיליון דולר או 0.06 דולר למניה, לעומת 5.4 מיליון דולר או 0.10 דולר למניה ברבעון השני של 2014. ה- EBITDA המתואם אינו כולל הכנסות/(הוצאות) אחרות, מיסים, פחת, הפחתות בגין רכישת נכסים בלתי מוחשיים, עלויות התארגנות מחודשת, עלויות רכישה, תגמול מבוסס מניות וחיובים אחרים שאינם במזומן, ככל שישנם.

ההקבלה בין הנתונים הפיננסיים שאינם על בסיס GAAP והנתונים על פי GAAP מוצגת בטבלאות הנתונים בסוף הודעה לעיתונות זו. ביאור הנתונים הפיננסיים שאינם על בסיס GAAP ואופן חישובם נכלל למטה תחת הכותרת "Non-GAAP Financial Measures".

מזומן ושווי מזומנים

יתרת המזומנים של החברה בתאריך ה-30 ביוני 2015, הסתכמה ב-42.5 מיליון דולר בהשוואה ל-40.8 מיליון דולר בסוף הרבעון השני של  2015 , כולל 5.5 מיליון דולר נוספים במזומן ככלי לגידור בטחונות שער חליפין. החברה ראתה כ-7.9 מיליון דולר במזומן כתוצאה מהוצאות תפעול והוצאות הון של כ-6.7 מיליון דולר, אותם אנו מייחסים למרכזי המידע הגלובאליים ולהקמת תשתית באזור אסיה והפסיפיק.

תחזית פיננסית

התחזית העדכנית לשנת 2015 של החברה בנוגע לביצועיה הפיננסיים הינה כדלקמן:

הרבעון השלישי של  2015

 • הכנסות של 60.5-61.5 מיליון דולר
 • EBITDA מתואם של 4.9-5.7 מיליון דולר
 • EBIDTA מדולל מתואם של 0.08-0.10 דולר למניה
 • רווח נקי מדולל מתואם למניה של 0.03-0.05 דולר
 • הפסד נקי על בסיס GAAP של (0.06)-(0.04)  דולר למניה
 • כ- 57.7 מיליון מניות בדילול מלא

שנת 2015 במלואה

נוכחי קודם
 • הכנסות (במיליונים)
247.0$ – 243.0$ $243.0 – $247.0
 • EBITDA מתואם (במיליונים)
22.0$ – 19.5$ $19.0 – $22.0
 • EBIDTA מדולל מתואם למניה
0.38$ – 0.34$ $0.33 – $0.38
 • רווח נקי מדולל מתואם למניה
$0.12 – $0.15 $0.10 – $0.15
 • הפסד נקי על בסיס GAAP למניה
(0.23)$ – (0.26)$ $(0.29) – $(0.24)
 • סך מניות בדילול מלא
57.5 מיליון 57.8 מיליון

הנחות נוספות בנוגע לשנת 2015 במלואה

 • השפעה שלילית של מט"ח על ההכנסות בהיקף של למעלה מ-6.0 מיליון דולר
 • שיעור רווח גולמי על בסיס GAAP של כ- 70%
 • הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בהיקף של כ-8.0 מיליון דולר
 • הוצאות על תגמול  מבוסס מניות של כ-12.5 מיליון דולר
 • פחת של כ-12.0 מיליון דולר
 • שיעור מס בפועל של כ-15%, לעומת (0%)בתחזית הקודמת
 • הוצאות הון של כ-15 מיליון דולר

תגמול מבוסס מניות

בתוצאות הפיננסיות המצורפות נכללות ההוצאות הקשורות לתגמול מבוסס מניות, כדלקמן (באלפים):

 

6 חודשים שנסתיימוב-30 ביוני 3 חודשים שנסתיימוב-30 ביוני
2014 2015 2014 2015
עלות ההכנסות 844$ 804$ 484$ 476$
מכירה ושיווק 1,737 1,532 923 937
פיתוח מוצר 1,611 1,892 931 953
הנהלה וכלליות 1,712 1,678 869 746
סה"כ 5,904$ 5,906$ 3,207$ 3,112$

פחת של נכסים בלתי מוחשיים

בתוצאות הפיננסיות המצורפות נכללות הוצאות הקשורות להפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, כדלקמן (באלפים):

 

6 חודשים שנסתיימוב-30 ביוני 3 חודשים שנסתיימוב-30 ביוני
2014 2015 2014 2015
עלות ההכנסות 1,737$ 1,679$ 869$ 839$
פחת של נכסים בלתי מוחשיים 396 2,490 206 1,178
סה"כ 2,133$ 4.169$ 1.075$ 2.017$

החברה תפרסם גם סרטון וידאו של הדיון בנוגע לתוצאות הרבעון השני ב-YouTube. על מנת לצפות בסרטון, יש ללחוץ על הקישור:http://www.youtube.com/user/myliveperson.

אודות לייבפרסון

לייבפרסון (LivePerson Inc., NASDAQ: LPSN) מציעה פלטפורמה המאפשרת לעסקים יצירת קשר יזום ומשמעותי בזמן אמת עם לקוחותיהם באמצעות צ'אט, קול ותוכן, בזמן הנכון ובערוץ הנכון, כולל: אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, ומכשירים ניידים. "התקשרות חכמה" זו מונעת על-ידי מיקוד התנהגותי בזמן אמת, המייצר קשר המבוסס על הבנה אמיתית של היעדים העסקיים וצרכי הלקוח.

גילוי פיננסי שלא על פי GAAP (Non-GAAP

המשקיעים מוזהרים שהמדדים הפיננסיים הבאים, שהינם בשימוש בהודעה זו, הינם מוגדרים על ידי הרשות לניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, כ-"מדדים פיננסיים שאינם על פי עקרונות GAAP": ה-EBITDA המתואם.

הגבלת אחריות/גילוי נאות/ פסקת Safe Harbor

 

אודות מערכת ITNEWS מאיר עשת

מנהל/עורך אתר ITNEWS. בוגר כלכלה ומנה"ס באונ' בן גוריון ו- MBA בירושליים. בעבר: כהן כיועץ כלכלי מטעם המדינה בהולנד ובהודו. היה סמנכ"ל שיווק בברדר, משנה למנכ"ל בסטארטאפ TVNGO, מנהל IT מגזין של גלובס בשלוש שנים האחרונות.
נגישות